Тыва дыл, Литературлуг номчулга 4

Тыва дыл автору И.Л.Эргил-оол  Тема:»Ат орну «. Дурумну номчуур. Мергежилге 308, 309, 310.

Литературлуг номчулга автор Л.С.Кара-оол.» Кырган-авам келди-ле» номчуур арын 109-111,  «Мээн кырган-авам » деп кыска чогаадыг бижиир. Тема:»Уш чуул эртемни оол» номчуур. Минутада кашты номчаанын хынаар.